Skip links

אנחנו מאמינים באנשים 2 בעשייה איכותית 2 ביכולת לשנות

ברוכים הבאים לריאן ירושלים

מטרתו – שילוב תושבי מזרח העיר בשוק העבודה, באמצעות הגברת תחושת המסוגלות והעלאת המודעות לנושאי התעסוקה ומאפייניה הייחודיים בעיר.

מרכז ההכוון התעסוקתי ריאן ירושלים מהווה מסגרת תעסוקתית מקצועית ומתכללת, למיצוי הפוטנציאל הכלכלי האישי והקהילתי של תושבי מזרח ירושלים, כתשתית לפיתוח וחיזוק כלל החברה הערבית במזרח העיר. המרכז הוקם בשנת 2014, ממומן ומנוהל ע"י משרד העבודה ומופעל ע"י עיריית ירושלים.

הערכים שלנו

שייכות

שייכות

אנו נוטים לחזק ולהעצים את תחושת השייכות החברתית על מנת ליצור מנהיגות חברתית בקרב הפרט.

איכותיות

איכותיות

אנו דוגלים ליצירת מסגרת בעלת מאפיינים ברמה גבוהה של כבוד, הצחלה והערכה בעיני הזולת.

פרואקטיביות

פרואקטיביות

אנו פועלים באופן תמידי כלפי יוזמות והנעה תמידית לעבר העתיד.

שירותיות

שירותיות

אנו שואפים, לייצג גישה הכוללת נכונות ומאמץ לתת שירות מקצועי ואדיב.

מקצוענות

מקצוענות

אנו מעניקים ידע רחב בתחום מסוים, שימוש יעיל בכישורים, התקדמות ופיתוחם.

העשייה שלנו
01

What we do

תוך העמקה והכרות עם אוכלוסיית היעד שלנו, צרכיה ורצונותיה, אנו מעניקים מגוון רחב של שירותים ומענים לקידום ושיפור הראייה התעסוקתית של תושבי מזרח ירושלים

  • קורסי עברית ופיתוח מיומנויות שיחה
  • סדנאות פיתוח מיומנויות אישיות
  • הכנה לעולם העבודה
  • הכוונה וליווי להשמה איכותית
  • אבחון נטיות תעסוקתיות
  • הכשרה מקצועית
  • אקדמאים
  • שוברים ללימודים מקצועיים

1 1

השלב הראשון

ליווי פרטני ומקצועי

הכוון פרטני אישי ומותאם ליכולות, נטיות ורצונות המשתתף, על-מנת להכשיר ולסייע במציאת עבודה חדשה. מטרת הליווי המקצועי המוצע במרכז ריאן ירושלים, הינה לעזור לכל משתתף ומשתתפת לבנות וליישם תכנית תעסוקתית, שמטרתה השתלבות בשוק העבודה.

2 2

השלב השני

הענקת כלים וידע מקצועי ותעסוקתי

מרכז ריאן מאמין כי ברגע שעובד מגיע מוכן לעולם העבודה ההתמודדות ואף ההצלחה שלו יהיו בעלי סיכויים גבוהים יותר. בשל כך, קיימים במרכז מספר שירותים אשר מטרתם להגדיל את תחושת המוכנות לעולם העבודה הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית.

3 3

שלב שלישי

השמה איכותית ומקצועית

ליווי משמעותי ומעמיק למציאת משרה ותפקיד אשר מותאמים הן עבור המשתתף והן עבור המעסיק.

החזון שלנו

אנו מאמינים כי מטרת העל של תכנית ריאן ירושלים, הינה להבנות ולבסס מודל מעשי ותשתית מקצועית וקהילתית לתכנית תעסוקה במזרח ירושלים, אשר יהוו מענה מיטבי להעלאת מסוגלות תעסוקתית בקרב אוכלוסיית היעד וכל זאת נעשה בחיבור והתאמה לקהילה המקומית.

01
שנות ניסיון
1805
משתתפים פעילים
0007
השמות
14%
אקדמאים
584,51
משתתפים
Explore
Drag