Skip links
מנהל תחום קשרי מעסיקים

ג'וני אייבי

  • בוגר תואר ראשון במנהל עסקים ושיווק מאוניברסיטת בית לחם. 
  • בעל ניסיון רב בתחום השיווק, המכירות וניהול ביניים. 
  • עובד במרכז כמנהל תחום קשרי מעסיקים מאוגוסט 2022.
  • ניהול ושימור קשר שוטף עם מעסיקים בירושלים וסביבתה, על מנת לאתר משרות חדשות וכן לזהות חסמים הזקוקים למענה, במטרה להגיע לשילוב מיטבי של משתתפי התכנית במשרות המוצעות.
  • בנייה ועדכון מאגר מעסיקים ומשרות, כולל מידע מפורט על מעסיקים רלוונטיים עבור משתתפי התכנית.
  • יצירה ועדכון של ניתוחי תפקיד למשרות מוצעות, כולל תיאור מפורט של המשרה ודרישותיה, לשם יצירת התאמה מקסימאלית בין המשרות למשתתפי התכנית.
  • ייזום וקידום פרויקטים תעסוקתיים בשיתוף המעסיקים, במטרה לשלב את אוכלוסיית מזרח ירושלים בשוק התעסוקה.
  • ייזום וקידום תמריצים ושיתופי פעולה עם מעסיקים, בשיתוף עם מנהל/ת תחום הכשרות מקצועיות במרכז.
Explore
Drag